Sunday, March 29, 2009

HMT329 Pengamatan di Plaza Gurney

Daripada pengamatan kami di Gurney:
1) Kedai pertama yang kami kunjungi ialah kedai telefon bimbit.
Kami telah menanyakan beberapa soalan kepada pemilik kedai tersebut yang berbangsa Cina. Hasil kajian tersebut kami mendapati informan tersebut telah menggunakan pencapuran kod di dalam berkomunikasi iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Antara contoh ayat yang dituturkan di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ialah:

i. Pengkaji : How much is it?
Informan: Depend on diamondsii.
Pengkaji : Berapa pula harga yang ini?
Informan: Bergantung ikut model Yang dah siap punya kita jual lain.

2) Kedai kedua yang telah kami kunjungi ialah kedai baju yang dimiliki oleh seorang wanita yang berbangsa Cina.
Daripada pengamatan kami beliau amat fasih berbahasa Mandarin kerana beliau berkomunikasi di dalam bahasa Mandarin dengan kami iaitu apabila salah seorang daripada kami menanyakan soalan kepada beliau di dalam bahasa Mandarin. Walaupun kami juga mendengar perbualan tersebut namun, beliau tidak cuba menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu ketika berkomunikasi dengan kami. Antara soalan yang ditanyakan kepada beliau ialah:

i. Pengkaji : Ada saiz yang lebih besar tak?
ii. Informan : Tak ada cuma ada di situ sahaja (Dalam bahasa Mandarin)
iii. Pengkaji : Berapa harga?
iv. Informan : Semua 158 kecuali yang warna putih tu 179. (Dalam bahasa Mandarin)

3) Kedai ketiga yang kami kunjungi ialah kedai menjual barangan silver. Hasil daripada pengamatan kami, pemilik kedai tersebut yang berbangsa Cina tidak fasih berbahasa Inggeris. Buktinya, apabila kami menanyakan beliau dengan menggunakan bahasa Inggeris, beliau hanya menjawap dengan ringkas. Antara soalan yang kami tanyakan ialah:

i. Pengkaji : Is it silver?
ii. Informan : Yes.
iii. Pengkaji : No discount?
iv. Informan : No. 4)

Informan kami yang keempat pula ialah seorang pengunjung Plaza Gurney, iaitu seorang wanita Melayu yang berumur dalam lingkungan 40-an. Daripada pengamatan kami, didapati bahawa terdapat percampuran kod dalam bahasa yang digunakan oleh informan ini. Buktinya, apabila kami menanyakan beliau dalam bahasa Inggeris, beliau menjawapnya dalam bahasa Melayu, dan terdapat sedikit penggunaan bahasa Inggeris. Buktinya dapat dilihat dalam petikan perbualan di bawah:

i. Pengkaji : Excuse me, do you know where is the baju kurung shop?
ii. Informan : Baju kurung? Kat sini tak dak baju kurung. Kat sini orang tak pakaibaju kurung, kat sini orang pakai skirt je.
iii. Pengkaji : So don’t have baju kurung here?
iv. Informan : You try la tengok kat third floor.
v. Pengkaji : Ok, thank you.

5) Kedai yang seterusnya kami kunjungi ialah pasaraya Parkson. Informan yang kami temubual ialah seorang pengawal keselamatan berbangsa India. Beliau merupakan seorang lelaki yang berusia lingkungan 40-an. Melalui temubual tersebut, kami mendapati bahawa informan ini tidak fasih berbangsa Inggeris. Buktinya, apabila kami bertanya sesuatu kepada beliau dengan menggunakan bahasa Inggeris, beliau kelihatan agak sukar untuk memberikan jawapan. Beliau hanya menggunakan bahasa Melayu untuk menjawap pertanyaan kami. Antara soalan yang ditanyakan kepada beliau ialah:

i. Pengkaji : Excuse me, where is the stationary department?
ii. Informan : (beliau hanya diam sebentar, dan kemudian mengulang pertanyaan kami) Stationary?
iii. Pengkaji : Yes, stationary.
iv. Informan : (Beliau diam lagi, dan kemudian bertanyakan kepada seorang jurujual lain dan kemudian menjawap dalam bahasa Melayu ) Sebelah sana.
v. Pengkaji : Thank you.

6). Seterusnya, kami bertanyakan soalan di kaunter pertanyaan. Informan kami terdiri daripada dua orang wanita berbangsa India yang berumur dalam lingkungan 30-an. Daripada perbualan tersebut, didapati bahawa kedua-dua informan ini fasih berbahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan bahasa Tamil. Buktinya dapat dilihat dalam petikan perbualan di bawah:

i. Pengkaji : Excuse me, where is the food court?
ii. Informan A: Food court? At the basement.
iii. Pengkaji : Ada banyak pilihan makanan tak?
iv. Informan B: Ada banyak. Macam-macam lah.
v. Pengkaji : Sedap tak?
vi. Informan B: Kat sini, semuanya sedap.
vii. Pengkaji : How about the price?
ix. Informan A: The price, ok la..x.
Informan B: (berkata sesuatu kepada informan A dalam bahasa Tamil, dan kemudian bercakap dalam bahasa Melayu kepada kami) Price kat sini ok lah. Kalau you nak compare dengan tempat lain, kat sini ok lah. Tapi kalau you nak murah, you pi McD lah. Only six ringgit, you can get burger, French fries, and soft drink also.
xi. Pengkaji: Ok, thank you.

disediakan oleh,
5. Husna binti Hasan
17. Nur Najwa Hanim binti A.Rani
20. Oo Yun Kean

HMT329 Kesalahan dalam Penggunaan Bahasa pada Papan Tanda

Selain itu, kami juga melakukan pengamatan terhadap papan tanda yang mempunyai kesalahan dari segi penggunaan bahasa. Antara kesalahan tersebut yang telah kami temui ialah:

i. “Konsortium Bas Ekspress” yang sepatutnya adalah “Bas Ekspress Konsortium.”
ii. “Di larang masuk” adalah tergolong di dalam kesalahan penggunaan “di” yang sepatutnya dirapatkan dengan kata kerja larang dan sepatutnya ditulis dengan “Dilarang masuk”.
iii. “Rumahapi”. Ejaan pada kata ini adalah salah kerana sepatutnya rumah perlu dijarakkan dengan api iaitu “Rumah api”.


iv. “Disebelah gudang”. Di sini terdapat kesalahan penggunaan “di” iaitu “di” di dalam kata ini perlu dijarakkan dengan “sebelah” menjadi “di sebelah gudang” kerana sebelah menunjukkan kata nama dan perlu dijarakkan dengan “di”.v. “Di-larang meletak basikel2”. Kata “di-larang” adalah salah dari segi ejaan iaitu sepatutnya kata “di” dan “larang” adalah dirapatkan dan bukannya diletakkan tanda sempang untuk menjadi kata kerja “dilarang”.

disediakan oleh,
5. Husna binti Hasan
17. Nur Najwa Hanim binti A.Rani
20. Oo Yun Kean

Wednesday, February 11, 2009

hmt329 selamat tahun Cina

恭喜发财
gōng xǐ fā cāi (Bahasa Mandarin)
gēong hì hùak cāi (Bahasa Teochew)
gēong hì hùat cāi (Bahasa Hokkien)
gūng hī fàt chōi (Bahasa Hakkha)
gōng héi fǎt chǒi ( Bahasa Cantonese)

Tuesday, February 3, 2009

HMT329 Lagu Untukmu

Lagu Untukmu

Tiada bintang
Dapat menerangkan hati yang telah dicelah
Bagaiku lumpuh tak mampu berdiri
Aku tetap begini
Takkan berubah kerna aku tetap aku
Dan lalu rindumu bukanlah aku
Bahagia kau dan fikiranmu
Berbeza

Kau dan juga aku
Dua hati yang tak mungkin bersatu
Apakah aku
Hanya boneka yang sering engkau mainkan
Yang dikawal oleh jari-jarimu
Ku punya hati dan perasaan pernahkah engkau fikirkan
Cukup cukup oh cukuplah

Tak faham tak faham
Tak dapat ku faham
Melayan sikapmu perawan
Berbeza-berbeza
Kau dan aku berbeza
Kita memang tak serupa
Bebaskan bebaskan
Kunci dilepaskan
Kita tidak sehaluan
Cukuplah sudahlah
Sampai di sini saja
Hubungan kita berdua
Pada pendapat saya, saya berasa penulis lirik lagu ini ingin menyampaikan bahawa seorang yang berasa dirinya sudah lama dipermainkan oleh kekasihnya.walau bagaimanapun, beliau tidak ingin mengubah dirinya untuk menyesuaikan dirinya dengan kekasihnya. Akhirnya beliau ingin menamatkan perhubungan mereka kerana beliau berasa bahawa mereka adalah tidak sehaluan.

Sunday, January 18, 2009

HMT329 Perbandingan hubungan perkataan dengan makna untuk aspek sinonim kata hubung 'dan' untuk berita Mandarin dan berita Melayu

1.0 Pendahuluan

Esei ini akan membandingkan persamaan dan perbezaan antara hubungan perkataan dengan makna untuk berita Bernama bahasa Mandarin dan berita Bernama bahasa Melayu. Kami tidak menfokuskan terhadap satu tajuk berita kerana terdapat dua berita berbahasa Mandarin dan dua berita berbahasa Melayu dalam data yang dikaji oleh kami. Kami akan mengkaji dari aspek sinonim intrabahasa dan interbahasa.

Data yang dibuat perbandingan dalam bahasa itu sendiri contohnya dalam bahasa Mandarin itu sendiri merupakan intrabahasa. Manakala, data yang dibandingkan dengan bahasa lain merupakan interbahasa. Misalnya, data yang dibanding dalam bahasa Mandarin dengan bahasa Melayu merupakan interbahasa.

Sinonim dapat didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama dalam sesuatu bahasa [ Kamus Linguistik, 1997: halaman 204 ].

Nik Safiah Karim dan rakan-rakan di dalam bukunya, Tatabahasa Dewan memberi definisi kata hubung iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis, yang dikenali sebagai ayat majmuk. [ Tatabahasa Dewan, 2008: halaman 239 ]

2.0 Tujuan

Tugasan ini akan menganalisis kesinoniman kata nama yang wujud di dalam rencana bernama 1 dan rencana bernama 2 di mana kata nama yang wujud di dalam rencana-rencana tersebut akan disenaraikan dan diberi definisi secara harfiah. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara perkataan tersebut dengan makna kamus dengan makna yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan rencana tersebut. Di sini, persamaan dan perbezaan penggunaan perkataan dapat dikenalpasti dan dianalisis pada bahagian dapatan dan analisis

3.0 Kaedah

Kaedah yang digunakan oleh kami dalam kajian ini ialah kaedah dan kami menggunakan progran Textstat. Kami hanya mengkaji kata hubung sahaja dalam kedua-dua bahasa ini. Dalam kata hubung tersebut, kami hanya menfokuskan penggunaan ’dan’ dan ’he’sahaja dalam kedua-dua bahasa ini. Kami akan menggunakan konkordans yang terdapat dalam program TextStat untuk melihat kekerapan penggunaan kata hubung ’dan’ dan ’he’ dalam kedua-dua bahasa tersebut.

Penggunaan kata hubung ’he’ dalam berita berbahasa Mandarin muncul sebanyak 10 kali dalam data. Peratusan bagi perkataan tersebut ialah sebanyak 1.81%. Manakala dalam berita bahasa Melayu, kata hubung ’dan’ muncul sebanyak 10 kali dengan peratusan sebanyak 1。22 %.

4.0 Dapatan dan analisis kajian

Aspek makna yang dikaji oleh kami ialah sinonim. Sinonim ialah perkataan yang sama erti atau maknanya. Sinonim mempunyai perkaitan yang cukup rapat antara kata dengan makna.
(http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.aspe=UPSR&s=BM&b=MEI&m=3&r=m&i=NOTA, 18 Jan 2009).

Sinonim ialah kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain, kata seerti; kata yang bersinonim mempunyai kata-kata yang sama atau hampir sama maknanya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Menurut Wikipedia. Sinonim ialah perkataan seerti atau kata yang mempunyai sama maksud (Wikipedia, 18 Jan 2009). Pernyataan ini disokong oleh F.R.Palmer (1989:97) dalam buku Semantik:

Sinonim ialah set perkataan yang mempunyai makna yang sama iaitu perkataan-perkataan itu seerti atau bersinonim di antara satu sama lain.Kata hubung ‘dan’ atau ‘he’ dalam bahasa Cina mempunyai makna yang sama iaitu bersinonim antara satu sama lain. Walaupun kata hubung ‘dan’ dan ‘he’ mempunyai makna yang serupa tetapi kewujudan kata hubung ini tidak setara dalam kedua-dua berita yang saya kajikan.
1) Mandarin: su_dan_ma_mu_ji_chang he dao_lu_xing_jian
Melayu: Lapangan_Terbang_Sultan_Mahmud dan pembinaan_lebuh_raya

2) Mandarin: jian_kang bu_zhang na_du liao_zhong_lai he na_du a_mo_sai da_cheng
Melayu: Menteri_Kesihatan_Datuk_Liow_Tiong_Lai dan Menteri_Besar_Datuk_Ahmad_Said

3) Mandarin: Zhang_wei_feng he mo_ha_mo_a_li_fu fen_bie ying_zhan Yin_ni xian_shouMelayu: Chong_Wei_Feng dan Mohamad_Arif_Abdul_Latif, disekat oleh pemain Indonesia.

4) Mandarin: han_guo xuan_shou bai_xiang_xi qi_quan, he ta jiang mian dui lai_zhi bu_jia_li_a de xuan_shouMelayu: pemain Korea_Selatan Bae_Seung_Hee menarik diri, dan beliau akan berhadapan dengan pemain dari Bulgaria

Daripada jadual di atas, boleh didapati bahawa kata hubung ‘dan’ wujud lebih banyak kali dalam berita bahasa Mandarin berbanding kata hubung ‘he’ dalam berita bahasa Melayu yang dikaji. Walaupun, kedua-dua kata hubung ini bersinonim tetapi kekerapan kewujudan adalah berbeza. Berdasarkan Tesaurus Bahasa Melayu Dewan, kata hubung pancangan ‘dan’ adalah bersinonim dengan ‘serta’. (http://apldbp2.dbp.gov.my/personel/tesaurus/tesauruscari.htm, 18 Jan 2009).

Jadi ini bermaksud, dalam bahasa Melayu, kita dapat menggantikan kata hubung ‘dan’ dengan kata hubung ‘serta’ kerana mempunyai fungsi yang sama. Kedua-dua ialah kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. (Tatabahasa Dewan, halaman 239)5.0 Penutup
Secara kesimpulannya, kata hubung ‘he’ dalam bahasa Mandarin adalah bersinonim dengan kata hubung ‘dan’ dalam bahasa Melayu. Tetapi, penggantiannya adalah bergantung kepada konteks penggunaannya.6.0 Rujukan:

Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
R.F.Palmer. 1989. Semantik (Penterjemah: Abdullah Hassan) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tatabahasa Dewan. 2006. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.
Wikipedia. 5 Mac 2008. Sinonim. Mediawiki [18 Januari 2009]
http://www.bernama.com/bernama/v5/bm/newsindex.php?id=383821

http://mandarin.bernama.com/v2/news.php?id=38450

http://www.nanyang.com/index.php?ch=167&pg=778&ac=921373
http://www.bernama.com/bernama/v5/bm/newssport.php?id=384027

http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/7.0 Lampiran

Berita Melayu 1
Abdullah Janji Impian Rakyat Terengganu Jadi Kenyataan

KUALA TERENGGANU, 15 Jan (Bernama) -- Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mahu melihat kemajuan yang dicapai oleh Terengganu sekarang diteruskan tanpa sebarang gangguan, sekali gus memenuhi impian setiap rakyat di negeri itu.

Perdana Menteri berkata kerajaan akan memastikan setiap rancangan yang dirangka untuk negeri itu sejak Barisan Nasional (BN) mengambil alih daripada parti PAS akan dilaksanakan.

"Saya nak lihat kemajuan di negeri ini berterusan, tak tersangkut, tak tersekat atau apa-apa projek yang dirancang diketepikan, bahkan apa yang dirancang akan dibina.

"Apa yang diimpikan oleh rakyat Terengganu tetap akan jadi kenyataan," katanya berucap pada majlis peletakan batu asas Kompleks Pakar Materniti dan Kompleks Psikiatri Kesihatan Mental Hospital Sultanah Nur Zahirah, di sini hari ini.

Untuk itu kata Abdullah, kerjasama baik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang berlangsung sekarang harus meliputi semua peringkat termasuk peringkat bawah bagi memudahkan pelaksanaan setiap projek yang dirancang.

"Oleh sebab itulah kita mahu wakil yang sama dengan kita seperti sebelum ini untuk kawasan ini bagi memudahkan kita bekerja," katanya.

Perdana Menteri berkata sejak BN mengambil alih pentadbiran negeri itu daripada PAS pada 2004, pelbagai projek yang membawa manfaat kepada rakyat telah dilaksana termasuk penubuhan Universiti Malaysia Terengganu, menaiktarafkan Lapangan Terbang Sultan Mahmud dan pembinaan lebuh raya.

"Apa yang kita nak buat ini (pembinaan kompleks pakar) juga satu lagi kejayaan yang dibawa oleh kerajaan BN di Terengganu dan kerajaan BN Persekutuan, iaitu satu lagi projek impian yang menjadi realiti bagi orang Terengganu," katanya.

Abdullah juga menegaskan bahawa sejak BN mengambil alih pentadbiran negeri daripada PAS pada 2004, tahap kemiskinan berjaya dikurangkan dari 15.4 peratus kepada 6.5 peratus sekarang.

Selain itu katanya, Terengganu juga berada di tempat paling atas daripada segi pencapaian dalam peperiksaan yang kejayaan itu tidak mudah dicabar pelajar di negeri lain.

Abdullah berkata semua kejayaan itu menunjukkan projek yang dilaksana kerajaan membawa impak besar kepada rakyat Terengganu.

"Saya bersyukur kerana kerajaan negeri ini sentiasa beri perhatian kepada keperluan rakyat dan setiap yang dilaksana itu adalah untuk semua, tanpa memilih keturunan, bangsa atau agama," katanya.

Perdana Menteri berkata walaupun rakyat bebas memilih kerajaan yang dikehendaki, adalah menjadi tugasnya menyampaikan kepada masyarakat mengenai maklumat yang tepat bagi membantu rakyat membuat keputusan bijak.

"Saya tahu apa yang diputuskan pengundi adalah hak pengundi, tapi menjadi kewajipan saya untuk memberitahu maklumat yang baik," katanya.

Turut hadir pada majlis itu Menteri Kesihatan Datuk Liow Tiong Lai dan Menteri Besar Datuk Ahmad Said.

Berita Mandarin 1
a_du_la shi_fou wei_chi ying_yu_jiao shu_li ke de jue_ding jiang zai yan_jiu wan_cheng hou xuan_bu

gua_la_deng_jia_lou shi_wu_ri ma_xin_se xun shou_xiang na_du_shi_li a_du_la jin ri shuo shi_fou wei_ch ying_yu_jiao

shu_li ke de jue_ding jiang_hui zai xiang_guang de yan_jiu wan_cheng hou cai cuo xuan_bu

ta shuo zheng_fu mu_qian dui chi ke_ti xian_mo_bu_ying cheng_wei yi_ge ke_ti

ni bu_neng zai ke_ti shang sui_bian fa_biao ge_zhong_ge_yang de pi_ping

chu_fei you xiang_guan de yan_jiu zuo_wei gen_ju

ta shi jin ri zai zhe_li chu_xi yi_xiang biao_yang qin_nian ling_xiu bao_kuo zhou yun_dong xuan_shou de ju_hui

hou dui ji_ze zhe_me shuo

a_du_la zhi_qian bei yao_qiu zhen_dui fan_dui_dang bu_xuan jing_xuan huo_dong shang shi_yong zhe_ge ke_ti

bo_qu ma_lai ren xuan_piao de shi fa_biao tan_hua

shou_xiang shuo jiao_yi_bu ren zai ge_ge jiao_du yan_jiu xiang_guang de shi_xiang

bao_kuo zui_jin yi_ci de xiao_liu jian_ding kao_shi he chu_zhong jian_ding kao_shi cheng_ji

ta shuo chu_le bi_jiao xiang_qu he cheng_shi di_qu de biao_xian wai

ye hui zhen_dui jiao_shi de neng_li

ma_lai wen di_wei he lian_bang xian_fa deng qi_ta fang_mian jin_xing yan_jiu

ta shuo zhe_xie lai_zi ge_ge jiao_du de zi_liao jiang_hui hui_bian cheng yi_fen bao_gao ti_cheng gei nei_ge

bing zai nei_ge jin_xing tao_lun hou cai zuo_chu jue_ding


Berita Melayu 2
Chong Wei Melangkah Mudah Ke Suku Akhir
KUALA LUMPUR, 15 Jan (Bernama) -- Pemain badminton nombor satu dunia Datuk Lee Chong Wei dengan mudah melangkah mara ke perlawanan suku akhir Terbuka Korea Super Series selepas menundukkan pemain Thailand Tanongsal Saensomboonsuk.

Pemenang pingat perak di Sukan Olimpik Beijing yang menjadi pemain pilihan pertama kejohanan itu hanya memerlukan 20 minit untuk mencatat kemenangan 21-14, 21-9 dalam perlawanan pusingan keduanya di Gimnasium Olimpik ke-2, di Bangi-Dong, Seoul, hari ini.

Chong Wei yang baru memenangi gelaran juara Terbuka Malaysia buat kali kelima Ahad lepas, akan bertemu dengan pemain Korea Selatan Park Sung Hwan, yang menjadi lawannya di Kuala Lumpur sebelum ini. Park menumpaskan pemain Jepun Sho Sasaki 21-12, 21-4 hari ini untuk melangkah ke peringkat suku akhir.

Bagaimanapun kemaraan dua lagi pemain perseorangan negara, Chong Wei Feng dan Mohamad Arif Abdul Latif, disekat oleh pemain Indonesia.Chong Wei Feng ditewaskan oleh Simon Santoso 21-13, 21-15 manakala Mohamad Arif Abdul Latif kalah kepada Andre Kurniawan Tedjono dengan 21-12, 21-18.Dalam beregu lelaki, Choong Tan Fook-Lee Wan Wah turut mara ke peringkat suku akhir selepas berjaya menewaskan pasangan Indonesia Alvent Yulianto Chandra-Hendra Aprida Gunawan 11-21, 21-16 21-19 dalam masa 40 minit. Mereka akan berhadapan dengan pasangan Taiwan Fang Chieh Min-Le Sheng Mu, yang membuat kejutan apabila berjaya menundukkan pasangan nombor satu dunia Markis Kido-Hendra Setiawan 21-10, 11-21, 21-18.

Dalam perseorangan wanita, selepas berhempas pulas, pemain negara Julia Wong Pei Xian kalah kepada pemain Hong Kong Wang Chen 21-14, 15-21, 5-21.Penyandang juara Mi Zhou dari Hong Kong mendapat kemenangan percuma apabila pemain Korea Selatan Bae Seung Hee menarik diri, dan beliau akan berhadapan dengan pemain dari Bulgaria Petya Nedelcheva dalam perlawanan suku akhir.Juara Terbuka Malaysia Tine Rasmussen dari Denmark turut mara selepas beliau menundukkan pemain Indonesia Pia Zebadiah Bernadet dalam straight set dan akan berentap dengan pemain Indonesia Adrianti Firdasari dalam perlawanan berikutnya.

Dalam kategori beregu wanita pula pasangan Taiwan Cheng Wen Hsing-Chien Yu Chin akan berhadapan dengan pasangan Shendy Puspa Irawati-Meiliana Jauhari dari Indonesia dalam perlawanan suku akhir manakala Lee Hyo Jung-Lee Kyung Won dari Korea Selatan akan berentap dengan pasangan dari Denmark Helle Nielsen-Marie Roepke.Dalam beregu campuran, pasangan India Diju V-Jwala Gutta membuat kejutan apabila mengalahkan pasangan Indonesia Nova Widianto-Liliyana Natsir 10-21, 21-16, 21-9.

Mereka akan bertemu dengan satu lagi pasangan Indonesia Wijaya Rendra-Meiliana Jauhari dalam perlawanan berikutnya.Pasangan Korea Selatan Lee Yong Dae-Lee Hyo Jung akan berpeluang mempertahankan gelaran juara apabila mereka turut mara, dan akan bertemu dengan pasangan Indonesia Fran Kurniawan-Shendy Puspa Irawati dalam perlawanan suku akhir nanti.
Berita Mandarin 2
(shou_er 15 ri xun) zhi luo 2 ju qin xia tai_guo xiao jiang ta_nong_sha hou, da_ma shi_jie nan tan ta yi_ke li_zhong_wei an_shou sha jin han guo yu_mao_qiu gong kai sai 8 qiang, duan_duan yi_zhuo_nei he han_guo de pu_cheng_yang 2 du jiao shao.

he shou qiang de ku zhan 3 ju guo kuan bu tong, zhong_wei jin_ri qiang yong le duan_duan 20 fen_zhong, jiu yi 21 bi 14 21 bi 9 hen sao ta_nong_sha; bu_cheng_yang zhe ling yi fu tao_tai ri_ben de zuo_zuo_mu_yang, ru_yuan he zhong_wei zhong_yan da_ma gong_kai sai jue_sai yi_mu.

ling yi bian siang,da_ma 2 ming xiao_jiang zhang_wei_feng he mo_ha_muo_ha_li_fu ye shun_li bao dao chi quan sai, fen bie ying_zhan ying_ni di 8 zhong zi shi_men_sang_tuo_suo he an_de_lie_de_zuo_nuo, sheng fang jiang zai fu_sai jiao_feng.

da_ma guo_jia dui dan_ta jiao_nian la_shi zai fang_wen shi shuo:" xi_wan zhang_wei_fen he a_li_fu neng ti_zhao bao leng zheng_ji, ji_pai shi_jie pai_ming tuo bi ta_men gao de dui-shou.

"sui ran ta_men zai jiao shou ji_lu shang chong bu_zhen shen chu, tan xi_wang ta_men neng pa wa zhe ge ji hui zheng_ming zi ji.

"wa xi_wang jin_tian neng kan_dao geng duo de huo_bei dui qiu_yuan tong_guo zhao_ji xi_lie de chu_sai quan, kai_san ta_men de shi-jie pai_ming.

ling yi bian xian, shuo guo quan cun de da_ma nv dan_ta huang_pei_xian jiang zai chi quan ying_zhan xiang_kang ming_qiang wang_chen, sha jin 8 qiang de ji_hui bu gao. yi_chi_tong_shi, 2 ji da_ma qian guo_shou li_wan_hua yi_zhong_ten_fu yi_ji cheng_zhong_ming yi jiang_chun_yin, jun shun_li sha jin 16 qiang_lin.

shou_hu yi 2 tao_tai han_guo nian_qin zu_he gao_cheng_xuan yi quan_yi_jiu hou, li_zhong chi_quan jiang yin_lai da_ma gong_kai sai ya_jun-yin_ni de ai_er_wen_yi heng_de_la_gu_na_wan.

cheng, jiang zhe jiang he ling yi zhi han_guo zu_he sheng_bai_ji yi han_xiang_xun zheng_duo 8 qiang zhi_ge.

shou_quan lun-kong de yin_ni shou_hao zhong_zi heng_de_la yi ma_ji_shi yi_ji han_guo chi_hao zhong_zi zheng_zai_cheng yi ;i_long_da, jiang zai chi_quan fen_mo deng_chang, fen_bie ying_zhan zhong_hua tai_bei de fang_jie_ming yi li_sheng_mu yi_ji ri_ben de zao_chuan_xian_yi yi shu_ye_jian_tai.

bu_guo, shang_zhou cheng_ba da_ma de yin_ni 2 jie shi_jie guang_jun nuo_wa yi li_li_ya_na que da_re dao_lu, chi_quan yi 21 bi 10, 16 bi 21, 9 bi 21 zhao yin_du zu_he di_zhu yi gu_da ni_zuan, bao_chu kai_sai zhi_jin de zui da len_men.


OOI YUN KEAN 89762
CHOO HOOI LEAN 89660

Wednesday, January 14, 2009

Norkhiriah


Faizal Tahir - Gemuruh

Faizal Tahir - Gemuruh
Bila bertalu rentak di kalbu
Hasrat yang tersirat semakin ku buru
Bila bergema laungan gempita
Harapan bernyala nadiku berganda
Gemuruh jiwa semangat membara
Dari puncak ingin ke angkasa
Berkalungkan bintang berkelipanMenyerlah jauh dari yang biasa
Bila bertalu rentak di kalbuHasrat yang tersirat semakin ku buru
Bila bergema laungan gempitaHarapan bernyala nadiku berganda
Gemuruh jiwa semangat membara
Dari puncak ingin ke angkasaBerkalungkan bintang berkelipan
Menyerlah jauh dari yang biasaUngkapan ini bukan sekadar bermimpi
Segalanya pastikan terbukti nanti
Gemuruh jiwa semangat membara
Dari puncak ingin ke angkasaBerkalungkan bintang berkelipan
Menyerlah jauh dari yang biasa